More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Garantie

De Iber Lengua kwaliteitsgarantie voor maatwerk taaltrainingen

Zoals al eerder vermeld, is ons instituut het enige landelijk opererend Nederlands taleninstituut met een kwaliteitsgarantie voor maatwerk taaltrainingen.

Deze garantie is uniek binnen de taaltrainingsbranche.

Omdat wij maatwerk taal- en cultuurtrainingen verzorgen die aangepast zijn aan de wensen en behoeften van de deelnemer en/of opdrachtgever, worden de doelstellingen -voorafgaand aan de training- duidelijk besproken en het einddoel vastgelegd.
Dit einddoel wordt middels constante monitoring van de progressie van de deelnemers, door ons gegarandeerd.

Stel dat het einddoel, ondanks de positieve instelling en inzet van de deelnemer, toch niet binnen het afgesproken aantal lessen wordt (of kan worden) gehaald, dan verzorgen wij kosteloos één van de volgende additionele diensten.

Vroegtijdige bijsturing door middel van extra begeleiding gedurende de lessencyclus met als doel het halen van het einddoel.
Additionele ondersteuning na afloop van de lessencyclus tot het einddoel is behaald.

Om voor deze kwaliteitsgarantie in aanmerking te komen dienen de deelnemers wel aan de volgende voorwaarden te hebben voldaan.

Aanwezigheid bij minimaal 90% van de lessen
Volledig voldoen aan de huiswerk- en zelfstudietaken

Het is misschien overbodig te melden dat wij er standaard van uitgaan dat de bovenstaande additionele diensten niet nodig zullen zijn om het beoogde einddoel te bereiken.

(Deze garantie is van toepassing op de Iber Lengua maatwerk taaltrainingen)

Gedragscode, voorwaarden en klachten:

Gedragscode voor NRTO-leden
Algemene voorwaarden Iber Lengua
Klachtenreglement 
Geschillencommissie