More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Maatwerk Taaltrainingen


Maatwerk taaltrainingen in 20 talen met gegarandeerde kwaliteit!

Algemene werkwijze bij taaltrainingen.

U wordt op uw wenken bediend. De taaltrainingen worden 100% op maat gemaakt en afgestemd op uw bedrijf, uw functie en uw persoonlijke wensen. Het doel van Iber Lengua is om niet alleen de kennis van de taal en uw taalvaardigheid te vergroten, maar ook inzicht en training te geven in de omgangsvormen tussen u en uw anderstalige doelgroep, collega’s of relaties. Iber Lengua beschouwt een training pas als geslaagd als u de gestelde doelen heeft behaald.


Vijf stappen naar een gegarandeerd succesvolle taaltraining:

Oriëntatie:

 Om de training voor de opdrachtgever op maat te kunnen maken, begint Iber Lengua met een oriëntatieronde met de opdrachtgever. In deze fase bespreken we de doelgroep en de specifieke wensen van de opdrachtgever en/ of deelnemer.

Intake en cursusvoorstel:


Door middel van een uitgebreide schriftelijke en mondelinge intake analyseert Iber Lengua de behoefte en de huidige kennis van de deelnemers. Daarnaast heeft Iber Lengua, indien noodzakelijk, ook de mogelijkheid om de manier van leren van een deelnemer te analyseren. Dit is om te beoordelen of een deelnemer misschien meer of minder auditieve of visuele stimulansen nodig heeft tijdens de training. Op basis van deze uitkomsten wordt een cursusvoorstel voor de opdrachtgever en/ of de individuele deelnemer gemaakt.

Materiaalontwikkeling:


Na goedkeuring van het cursusvoorstel, wordt de cursusinhoud en het specifieke branche- en functiegerichte materiaal ontwikkeld.

Uitvoering:

De uitvoering vindt plaats in overleg met de opdrachtgever op een door de opdrachtgever aan te geven tijd en plaats. De trainingen worden gegeven volgens de Iber Lengua filosofie en methodiek door (near)-native docenten / trainers die meerdere interne trainingen hebben gevolgd bij Iber Lengua. De training kan ook onafhankelijk van de locatie plaatsvinden via bijv. Skype.

Evaluatie:


Gedurende de training worden tussentijdse evaluaties gemaakt voor eventuele bijsturing van het programma en waarvan de opdrachtgever indien gewenst ook de uitkomsten krijgt. Aan het eind van de training wordt een pedagogisch evaluatierapport opgesteld en ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname. Na afloop van de training verzoekt Iber Lengua de deelnemers om een cursus-evaluatieformulier in te vullen. Iber Lengua gebruikt dit formulier o.a. voor interne kwaliteitscontrole, om de Iber Lengua trainingen up-to-date te houden en af te stemmen op de wensen van de opdrachtgevers en/ of (individuele) deelnemers.

Een aantal opties voor u op een rijtje:

 • Individuele taaltraining branche- en functiegericht 
  Dagprogramma 10 lessen van 3 uur.
 • Individuele taaltraining branche- en functiegericht 
  Dagprogramma 15 lessen van 2 uur.
 • Individuele taaltraining maatwerk op doelstellingen
  Dagprogramma 10 lessen van 3 uur.
 • Individuele taaltraining maatwerk op doelstellingen
  Dagprogramma 15 lessen van 2 uur.

(semi-) individuele trainingen 1, 2, of 3 deelnemers.
Locatie: In-company of Iber Lengua in Haarlem.
Prijzen : op aanvraag

Deze trainingen kunnen ingepland worden op basis van 1 les per week, maar mocht u een meer intensieve planning voor ogen hebben, dan is het uiteraard ook mogelijk 2 of meer lessen per week te plannen.

Iber Lengua : Maatwerk taaltrainingen in 20 talen met gegarandeerde kwaliteit!