• Iber Lengua logo

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Voorwaarden

Gedragscode voor leden van NRTO.

Als lid van de NRTO (Nederlandse raad voor Training en Opleiding) is Iber Lengua gehouden aan de NRTO gedragscodes voor consument en bedrijf.

De complete en actuele tekst van deze gedragscode kunt u nalezen op de website van NRTO via onderstaande link:

NRTO gedragscode

Algemene voorwaarden Iber Lengua:

Algemene voorwaarden bedrijven en ondernemers

Algemene voorwaarden particulieren

Klachtenregeling

Geschillencommissie particulieren

De leden van de NRTO zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is ingesteld om geschillen tussen de afnemer en aanbieder te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door het aanbieder te leveren of geleverde diensten en/of zaken.