More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

AVG & Privacy

Privacyverklaring

Een duurzame en vertrouwde (klant)relatie kan alleen bestaan als Iber Lengua Taal & Cultuur BV zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Gegevens die voor een belangrijk deel ook persoonsgegevens zijn. Leveranciers, relaties en medewerkers hebben er recht op dat Iber Lengua zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Iber Lengua heeft binnen de kaders van de privacywetgeving specifiek beleid ontwikkeld voor de bescherming van persoonsgegevens.

Uw privacy binnen Iber Lengua

Iber Lengua stelt zich als doel vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Iber Lengua houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving en aan de (verwerkers)overeenkomsten die zij met leveranciers en klanten heeft afgesloten. Het privacy-beleid van Iber Lengua wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en beveiligingsmaatregelen. Daarbij maakt het niet uit van wie Iber Lengua persoonsgegevens verwerkt of de wijze waarop deze gegevens worden verwerkt.

Wij verwijzen verder naar onze privacyverklaring.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Iber Lengua, en de met haar in een groep verbonden ondernemingen, de verantwoordelijke is.

Waar van toepassing op (toekomstige) opdrachten verwijzen we u ook graag naar onze
algemene verwerkersovereenkomst

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy dan kunt u contact opnemen met Iber Lengua via e-mail: privacy@iberlengua.nl.