Nederlands-Spaans Centrum voor handelsbevordering – een hernieuwde kennismaking.

Het Nederlands-Spaans Centrum voor Handelsbevordering (NSCH) is een bilateraal opererende ledenorganisatie die zich richt op de intensivering van de handels- en investeringsbetrekkingen tussen Nederland en Spanje en het behartigen van de belangen van haar leden via een uitgebreid pakket van Business-to-Business activiteiten en netwerkmogelijkheden.

Leden en partners van NSCH zijn elkaars expertise

en netwerk op het gebied van onder andere:

 • Economische en politieke ontwikkelingen in Spanje
  • Kennis en begrip van de Spaanse taal en cultuur
  • Juridische vraagstukken
  • Marktontwikkeling en groeistrategie
  • Matchmaking
  • Fiscale vraagstukken
  • Fusies en overnames
  • Informatie over en begeleiding tijdens vakbeurzen
  • Verlenen van fi nanciële en boekhoudkundige diensten of als administrador
  • Notariële vraagstukken
  • Bemiddeling bij het vinden van een tolk, beëdigd vertaler of andere zakelijke ondersteuning

Vechten tegen windmolens of kiezen voor partners die weten uit welke hoek de wind waait!

Neem contact op met het NSCH via info@nsch.network

Of via Iber Lengua : info@iberlengua.nl

Download hier de informatiebrochure.

NSCH2