Taal cruciaal voor een veilige werkvloer

Vindt u goed kunnen lezen en schrijven ook zo cruciaal voor de veiligheid op de werkvloer?
Tijdens de bijeenkomst van de Week van de Alfabetisering kwamen experts opnieuw tot deze conclusie.

Tijdens deze bijeenkomst, spraken afgevaardigden vanuit het bedrijfsleven, sociale partners en wetenschap met elkaar. Alle partijen zijn het er over eens dat taalproblemen kunnen leiden tot onveilige situaties en ongevallen. Echter, vanwege verschillende oorzaken is aandacht voor taalproblemen bij werknemers niet vanzelfsprekend; Taalles kost tijd en geld of wanneer mensen goed zijn in hun werk, waarom dan ‘lastig’ vallen met trainingen?

Een ander veelvuldig voorkomend probleem is dat de veiligheidsinstructies geschreven zijn door mensen die niet van zelf van de werkvloer komen, waardoor theorie en praktijk ver uit elkaar liggen. Een duidelijke samenvatting van één van de deelnemers was dan ook: Je raakt niet gewond door taal, maar wel door gebrek aan taal.

De deelnemers aan deze bijeenkomst hebben afgesproken om risico’s op de werkvloer, ingegeven door taalbeperkingen, binnen hun eigen organisatie hoog op de eigen agenda te zetten en samen actief met deze uitdaging aan de slag te gaan.

Wilt u deze uitdaging ook aangaan, dan adviseert Iber Lengua u daar graag bij!

 

Frans 13